Základem očisty bazénové vody je chlór. Vycházíme z osvědčeného předpokladu, že v rozumných koncentracích je uvolněný chlór do kapaliny ochranným prostředkem před mikroorganismy, a že tato životodárná tekutina může být bezpečná i pro konzumaci. Úpravny pitné vody s chlórem počítají již desítky let a kromě ionizace je tento způsob prakticky jediný osvědčený a funkční.

V bazénech se používá nejčastěji k tomuto účelu chemický prostředek – chlorová tableta, která se rozpouští postupně ze speciálního plováku, anebo tzv. solinizační jednotka (solinátor).
sezení u bazénu.jpg


Jak sůl desinfikuje vodu


Solinátor pracuje na principu rozkladu chemických látek na jednotlivé ionty. V našem případě jde o docela obyčejnou sůl (upravenou mořskou). Sůl je z chemického hlediska chlorid sodný NaCl a tato sloučenina se ve vodném roztoku působením elektrického proudu na jednotlivých elektrodách rozpadá na ionty chlóru a sodíku. Volný iont chlóru se tím pádem uvolňuje do bazénu a působí jako desinfekce. Výhodou tohoto procesu je, že jde o koncentraci optimální, pozvolnou, a tudíž nejvíce přirozenou. Tekutina v bazénu pak nezapáchá a takto ošetřená nádrž je pro koupel bezpečným zázemím. 
voda v bazénu.jpg


Výhody úpravy vody mořskou solí


·         Odpadá nepříznivý vliv na pokožku a na oči, kůže nevysychá a oči nepálí tak, jak to bývá v některých velkých plaveckých bazénech.

·         Sůl má jisté příznivé účinky i pro osoby s přecitlivělou pokožkou a pro alergiky.

·         Ošetřená voda solinátorem není cítit chlórem.

·         Není třeba ručně dávkovat množství chemie.

·         Sůl se při desinfekci nespotřebovává.

·         Do nákladů se započítává pouze pořizovací cena přístroje (solinátoru) a první dávka soli (před začátkem koupací sezóny a to tehdy, jestliže kompletně měníte vodu).

·         Proces je naprosto ekologický, není nutné ani skladovat ani likvidovat nebezpečné chemikálie.

·         Nedochází ke zraněním, která občas provází manipulace s chlorovými granuláty a louhy.

4.3
06